Hernia symptomen

Klachten over een hernia komen regelmatig voor. Uitstraling naar één of beide benen, tintelende voeten, een dood gevoel of weinig kracht in je benen zijn een aantal van de symptomen die mensen kunnen hebben.

Toch hoeven deze symptomen niet te wijzen op een daadwerkelijke hernia. Deze klachten kunnen ook veroorzaakt worden door een spier die tegen een zenuw aandrukt. In de praktijk zien we regelmatig dat een dieperliggende bilspier, de piriformis, de nervus ischiadicus bekneld. Dit geeft dan vaak een of meerdere van de eerder genoemde klachten. In sommige gevallen is het losmaken van deze spier al genoeg om de pijn te verhelpen. In andere gevallen zijn er meerdere spierdysfuncties die moeten worden opgelost om weer pijnvrij te kunnen worden.

Gerelateerde klachten